1   At drive erhvervsvirksomhed med hensyn til aktive og passive investeringer, herunder i værdipapirer, obligationer, aktier, samt i fast ejendom, herunder køb og salg af faste ejendomme. Ved stiftelsen ejer fonden matr. Nr. 269 Helsingør Bygrunde, beliggende Stengade 51 A – K, 3000 Helsingør. Fonden kan i overensstemmelse med sit formål foretage ombygning, udstykning, frasalg, opkøb, udlejning af denne og andre faste ejendomme, samt udøve virksomhed i tilknytning

  Håndværk og Industrifond 2000 skema for “lovpligtig redegørelse og god fondsledelse” Læs mere her 

At støtte udviklingen af håndværk og industri i Helsingør og omegn, herunder med henblik på en udvikling af den lokale erhvervsstruktur. Dette kan eksempelvis ske ved at støtte erhvervsdrivende i lokalområdet, ved at støtte forskellige initiativer vedrørende håndværk og industri i Helsingør og omegn og ved at yde støtte til uddannelsesformål til unge mennesker fra Helsingør og omegn, der ønsker at uddanne sig indenfor håndværk og industri, i Danmark såvel som i udlandet.

At yde støtte til kulturelle formål af forskellig art, herunder fortrinsvis, men ikke begrænset til, aktiviteter i Helsingør og omegn.